Producent

Producent

Annika Blomé, producent, har en bakgrund som entreprenör inom fintech-branschen. Hon kombinerar sin kulturmecenatgärning med produktchefskapet på Glase FinTech AB. Företaget är världsledande vad gäller mobila betalningar.